Агроплод АД Ресен - Акционерско друштво за преработка промет и услуги АД Ресен | ул. 29 Ноември бр. 6 Ресен

Известување за презакажување на Собрание на акционери


 

РЕВИЗОРСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА АГРОПЛОД АД ЗА 2015

Revizorski izvestaj za Agroplod Ad za 2015.pdf (документот може да го симнете со клик на линкот, за прелистување потребно да имате инсталирано PDF reader)