Агроплод АД Ресен - Акционерско друштво за преработка промет и услуги АД Ресен | ул. 29 Ноември бр. 6 Ресен

Друштва

 

Swisslion Mak доо

Качанички пат 83, 1000 Скопје

Централа

+389 (02) 2601 930

+389 (02) 2600 970

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
 
 

Swisslion Agrar доо

Ул.29 Ноември бр. 6, 7310 Ресен

Office

+389 (047) 455 865

+389 (047) 452 191

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Swisslion доо

ул. ”Качанички пат ” 83, 1000 Скопје

Централа

+389 (02) 2600 423

+389 (02) 2651 361

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Продажба

+389 (02) 2601 811

+389 (02) 2600 940

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Маркетинг

+389 (02) 2600 423

Swisslion Agroplod доо

Ул.29 Ноември бр. 6, 7310 Ресен

Office

+389 (047) 455 760

+389 (047) 455 792

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.