Агроплод АД Ресен - Акционерско друштво за преработка промет и услуги АД Ресен | ул. 29 Ноември бр. 6 Ресен

АВТО КАМП КРАНИ

Трпеновски ДОО, во соработка со Агроплод АД Ресен направи напори за ревитализација на АК Крани, при што за оваа сезона се ставени во функција и комплетно реновирани повеќето позиции освен Олимпискиот Базен кој е планиран за наредните години.

 

Контакт за резервации:

047 483 -708; 047/483-010

 

web:

WWW.AVTOKAMPKRANI.COM.MK

mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

Facebook